Status fra Niels Mandrup

Som lovet på vor generalforsamling har jeg nu indhentet tilbud på udførelse af nye vandstikledninger på vore private grunde på såvel jordarbejder med retablering samt VVS arbejder.   Pris på nyt vandstik fra ny stophane i rabatarealet til gammel stophane ca. 2 m. inde på grunden incl. autoriseret tilkobling af nyt vandstik til den ekst. vandledning…

Spuling af kloak begynder

Som skrvet i det omdelte materiale, og som Niels Mandrup fortalte på generalforsamlingen, så skal vores kloakker spules og tv-inspiceres mandag – onsdag i denne uge. Dog sagde Niels Mandrup på generalforsamlingen at spulingen nok ville starte på vej 1 mandag og slutte på vej 3 onsdag. Nu er ISS kommet, og de har fortalt…

Indkommende forslag til den ordinære generalforsamling

I forbindelse med den ordinære generalforsamling d. 24. februar 2016, er følgende forslag indkommet rettidigt til bestyrelsen: Vi vil meget gerne stille et forslag om at der bliver plantet nye frugttræer på fællesområdet, så der er nogen til de næste generationer når de nuværende ikke kan mere. Forslagsstiller: René og Line Ginger-Mortensen (DV1) Husk at deltage…

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

GRUNDEJERFORENINGEN NORDVANGSPARKEN GENERALFORSAMLING 2016 Vi indkalder hermed til vores ordinære generalforsamling Onsdag d. 24. februar 2016 kl. 19.30 i FSU Lokaler i Farum Svømmehal, Lokalet ligger til venstre for indgangen Dagsorden:  Valg af dirigent Orientering fra Furesø Egedal Forsyning omhandlende nedsivning af regnvand, og de tilskudsmuligheder der er forbundet med dette. Beretning for året 2015…

Serviceeftersyn af kloakrør i vejen

Information fra Furesø Egedal Forsyning Kære beboer Det er blevet tid til eftersyn af kloakrørene i vejene i dit område. Eftersynet forventes at foregå i perioden: Februar – Marts 2016  I tidsrummet 07:00 – 17:00 Arbejdet foregår kun i rørene i vejen, så du behøver ikke at være hjemme, når vi arbejder i området. En del…

Generalforsamling 2016

Hermed vil vi fra bestyrelses vegne gøre opmærksom på at vores kommende generalforsamling vil blive afholdt onsdag d. 24. februar kl. 19.30. Vi vil som de foregående år holde generalforsamlingen i svømmeklubbens lokaler. Indkaldelsen følger senere (forventes omdelt slut januar). Hvis der er punkter I som grundejere ønsker at have med på dagsordnen, kan I allerede…

Så er vinterens første sne faldet

Så kom vinterens første sne natten til søndag, og der kom rigtig meget. Vi har fået skovlet sneen væk fra vejene, men når der kommer så meget sne så vil det give problemer. Og det er især dem som bor for enderne af vores stikveje som bliver hårdt ramt. Så derfor vil vi fra bestyrelsen side…