Information om vej- og stiprojektet

Her kommer seneste opdatering i forhold til vores vejprojekt. Som I jo alle kan se udenfor jeres dør, så skrider projektet planmæssigt frem. Entreprenøren har stort set fulgt den tidsplan der har været lagt, så vi regner stadig med at kunne holde den oprindelige tidsplan, hvilket vil sige vi gerne skulle være færdige ca. midt…

Vedtægts- og ordensreglement udvalg

Så har vedtægts- og ordensreglementudvalget haft det første møde, og er startet med at revidere vores vedtægter. Udvalget består af Rune (DV32), Tom (DV34), Jesper (DV28), Ernst (DV26) og fra bestyrelsen deltog Søren (DV51). I udvalget blev vi hurtigt enige om at vi ikke ønsker at nedlægge grundejerforeningen og at vi ikke vil lave helt nye…

Arbejdsgruppe vedr. opdatering af vedtægter og ordensreglement

Som vedtaget på vores generalforsamling, så skal der nedsættes en arbejdsgruppe som skal arbejde med at opdatere vores vedtægter og ordensreglement. Derfor vil vi gerne opfordre alle som er interesseret i dette, i at melde sig til denne arbejdsgruppe. På generalforsamlingen blev følgende vedtaget: Vedtægts opdaterings gruppe Nedsættelse af arbejdsgruppe, der inkluderer bestyrelsen, til at…

Information om status på vej- og stiprojektet

Efter et møde den 9. august 2017 mellem bestyrelsen og vejprojektet kan vi oplyse følgende: Generelt Generelt forløber projektet efter planen, og holder dette fortsat, bør vi være færdige i midten af oktober 2017. Af hensyn til strømpeforing af kloakkerne er udskiftningen af kantsten blev fremrykket på bekostning af stierne, som der først for alvor…

Betaling af Kontigent for 2017

Kære Medlemmer. Det har desværre vist sig at være en lidt længere kamp at få gang i vores netbank. Vi har fået lovning fra banken at det skulle være klaret indenfor de næste par uger. Vi forventer derfor at opkræve kontingentet for 2017 i løbet af August-September. Vi beklager meget den sene udmeldning. Med venlig hilsen…

VIGTIG information om opstart af vores Renoveringsprojekt

23.maj 2017 Vedrørende renovering af vore vej – og stianlæg. Det er med stor glæde at kunne meddele alle beboere i Dyssevangen, at vi nu opstarter det renoveringsprojekt som blev godkendt ved den ekstraordinære Generalforsamling 27.april 2017 Vi har nu tegnet kontrakt med entreprenøren (Entreprenørfirmaet Bo Hansen ApS) der opstarter opgaven medio uge 24/2017. VEJ…

Renholdelse af vores stier

Renholdelse ift. ny GF beslutning: Ifm. den seneste Generalforsamlingsbeslutning omkring grundejerforeningens varetagelse af fælles renholdelses og glatførebekæmpelse, er der i gangsat et forhandlingsarbejde med vores gartner mhp. en samlet aftale. Da den stadig er under forhandling og ift. øvrige tilbudsgivere, må vi gøre opmærksom på, at det stadig er grundejernes ansvar at renholde veje og…

Resultat af vores ekstraordinære generalforsamling

Her kommer lige en kort status vedr. vores ekstraordinære generalforsamling, indtil vi får uploadet referatet. Først kom Niels Mandrup med en kort status vedr. vores sti og vejprojekt. Især var der fokus på vores forhandlinger med Furesø Egedal Forsyning. Niels havde en præsentation med, som kan ses her: Vejudvalg 2017 præsentation Derefter kom det til afstemning, hvor…

Spørgsmål og svar vedr. vej- og stiprojektet

I løbet af de seneste par dage har vi i bestyrelsen modtaget en række spørgsmål, som vi vil forsøge at besvare her, så alle kan være så oplyste som muligt inden vores ekstraordinære generalforsamling. a. Der er flere som har efterspurgt budgettet som det ser ud på nuværende tidspunkt, så det kommer her: Budget b.…

Ny lokation til den ekstraordinære generalforsamling

Vi er desværre nød til at flytte den ekstraordinære generalforsamling til: Gedevasevang, Hestetangsvej 30A (indgang og parkering i gården) Det er stadig på torsdag d. 27. april kl. 19.30, og vi håber stadig at så mange som muligt kommer. Der vil blive omdelt en ny indkaldelse i aften, tirsdag d. 25. april med denne ændring.