Serviceeftersyn af kloakrør i vejen

Information fra Furesø Egedal Forsyning Kære beboer Det er blevet tid til eftersyn af kloakrørene i vejene i dit område. Eftersynet forventes at foregå i perioden: Februar – Marts 2016  I tidsrummet 07:00 – 17:00 Arbejdet foregår kun i rørene i vejen, så du behøver ikke at være hjemme, når vi arbejder i området. En del…

Generalforsamling 2016

Hermed vil vi fra bestyrelses vegne gøre opmærksom på at vores kommende generalforsamling vil blive afholdt onsdag d. 24. februar kl. 19.30. Vi vil som de foregående år holde generalforsamlingen i svømmeklubbens lokaler. Indkaldelsen følger senere (forventes omdelt slut januar). Hvis der er punkter I som grundejere ønsker at have med på dagsordnen, kan I allerede…