Information fra Niels Mandrup

Til samtlige grundejere i NORDVANGSPARKEN omkring det vedtagne renoveringsprojekt for vej- og stiarealerne. Efter vedtagelsen af renoveringsprojektet på den ekstraordinære Generalforsamling den 15. september har vejudvalget arbejdet videre med planlægningen af opgaven. Da det ikke er rimeligt at påbegynde renoveringsopgaven før de eksisterende ledningsanlæg i vore veje og stier er gennemgået af de enkelte ledningsejere – for i…

Velkommen til vores nye hjemmeside

Velkommen til grundejerforeningen Nordvangsparkens nye hjemmeside. Efter mange år med den gamle hjemmeside, har vi valgt at bruge lidt tid på at lave en ny udgave af vores hjemmeside. Vi har bl.a. valgt at lave en ny hjemmeside, så vi på en let måde kan informere parcelejerne om vores vej & sti projekt, som vi…