Indkomment foreslag til vores ordinære generalforsamling d. 27-02

Der er modtaget et forslag til behandling på generalforsamlingen: Rune Frederiksen, Dyssevangen 32, har foreslået, at ansvaret for glatførebekæmpelse dækkende Grundejerforeningen Nordvangsparken tilbageføres til den enkelte grundejer, således at bestyrelsen sørger for glatførebekæmpelse af foreningens vejarealer, og at den enkelte grundejer sørger for glatførebekæmpelse af stier og fortove. Ansvaret kan ikke videregives til tredjemand uden…

Indbrud på Dyssevangen

Vi er blevet gjort opmærksomme på, at der desværre har været et par indbrud på Dyssevangen og mindst et forsøg på indbrud indenfor den seneste uge. Man kan læse mere her. Så derfor opfordrer vi alle til at være ekstra opmærksomme, og gerne holde øje med naboens og genboens huse. /Bestyrelsen

YouSee Status d. 12/12-2017

Af Ernst, DV26 Dansk Kabel TV har dd. færdigmeldt arbejdet til YouSee. Alle der har fået Coax kablet ind og stikdåse/splitter sat op, kan nu tage YouSee Fuldpakken gratis! Dansk Kabel tv og øvrige 3. parts leverandører, kan stadig kontaktes for husets interne installation LINK (nederst) Man kan/må IKKE ringe ind og bestille endnu, man…

ORIENTERING fra vejudvalget

Til samtlige beboere på Dyssevangen i G/F Nordvangsparken Vi har nu afsluttet renoveringen af vore veje – og stianlæg og hermed givet hele vort område et stort og tiltrængt kvarterløft. Resultatet taler for sig selv ! især vil jeg fremhæve den pæne løsning vor entreprenør har udført ved indkørslerne til de enkelte parceller, der hvor kantstene er…

Barn antastet af mand på Dyssevangen

Gennem Solvangskolen er vi blevet gjort opmærksomme på følgende: Sidste på eftermiddagen i går blev et barn antastet af en mand på Dyssevangen, som spurgte om barnet ville med hjem og have slik. Heldigvis handlede den pågældende elev korrekt. Familien har anmeldt episoden til politiet. Solvangskolens ledelse har været i kontakt med kommunens gadeplansmedarbejdere og SSP ift. skærpet…

Nyt om YouSee – part 2

Det går rigtig stærkt i Yousee projektet nu, alle skabe er på plads og der må påregnes at en mindre hær af Dansk Kabel tv biler og teknikere rykker ind i området fra i næste uge, for at samle infrastrukturen mellem skabene. Herefter begynder adviseringerne til husstandene med datoer for hvor de tilslutter stikledningerne og…

Fritidsbeskæftigelsesforslag

Så er vores stier lagt, og der er strøet sand ud på dem. Men for at de ikke vipper alt for meget, så skal sandet ned mellem stenene, så derfor vil vi gerne opfordre alle til at tage en kost i hånden, og hjælpe med at feje sandet ned mellem stenene. På forhånd tak.

Nyt om YouSee (opdat.)

Kære Grundejer (opdateret med prisliste fra Dansk Kabel TV og YouSee produktblade – nederst) I forbindelse med vores Yousee projektet er Vej- og Stiudvalget klar med mere information om hvad der skal ske i nærmeste fremtid. Yousee starter arbejdet med infrastrukturen i vores område MANDAG d. 2 oktober 2017. Her begynder de at sætte dem…

Spørgsmål og svar vedr. Yousee

Er man tildelt trækrør (Det røde rillede rør der stikker op af jorden på 9 ejendomme) og altså ikke aftager til en stikledning i første omgang, hvordan skal den så afsluttes med prop og højde ift. terræn/markering eller nedgravet? Dette forventes at DKTV gør dette ved etablering af skabe, derved får Yousee mulighed for at…