Sekretær søges til bestyrelsen

Den nuværende sekretær udgår af bestyrelsen efter næste generalforsamling i Februar 2020. Derfor skal der vælges en ny person til at varetage posten som sekretær i bestyrelsen. Som udgangspunkt holder vi møder omkring hver 2. måned alt efter behov. Vi fordeler opgaverne ligeligt imellem os og arbejdsbyrden har fundet et ok niveau efter vi har…